Obiective

RABO își propune o colaborare strânsa cu liderii din industrie, mass-media și alte organizații de profil din Romania și din Europa, pentru:

  • Informarea membrilor organizației atât în privinţa politicilor şi programelor prioritare ale UE, cât şi despre cele mai recente reglementări europene care influenţează piaţa de profil locală, pentru a contribui astfel la majorarea beneficiilor pe care industria imobiliară le poate aduce economiei românesti
  • Impulsionarea dezvoltării industriei imobiliare, împreuna cu părțile interesate, media și publicul larg
  • Încurajarea bunelor practici în rândul liderilor din industrie, ca mijloace de creștere a valorii pe termen lung și îmbunătățirea percepției comunităților de interese asupra pieței imobiliare
  • Acordarea de suport membrilor pentru dezvoltarea de parteneriate durabile cu companii, autorităţi şi organizaţii din spaţiul comunitar
  • Îmbunătățirea standardelor pieței prin dezvoltarea unor programe educaționale ca răspuns la aspecte relevante ce țin de funcționarea și organizarea industriei imobiliare