DESPRE NOI

Lansată în Bruxelles în aprilie 2011, RABO este prima organizație care reunește propietari, investitori și dezvoltatori, atât din ţara noastră cât şi din alte ţări, care activează pe piaţa imobiliară din România. RABO își propune să promoveze un cadru legislativ și economic eficace, stabil și transparent, în conformitate cu standardele și normele europene. Agenda de politici a RABO este construită în baza unei viziuni strategice privind dezvoltarea unei piețe a proprietăților armonizată la nivel european și se completează cu identificarea unor soluții practice care să contribuie la accelerarea recuperării pieței din recesiune.

Organizaţia va colabora îndeaproape cu lideri din industrie, autorităţi şi iniţiatori de politici europene, cu scopul de a asigura un cadru de reglementare optim şi armonizat pentru toate investiţiile din sectorul imobiliar, atât pentru reabilitări imobiliare cât şi pentru noile dezvoltări, pentru finanțarea pieței imobiliare, eficiență energetică, incluziune socială și protecția mediului.

RABO este membră a European Property Federation (EPF), cea mai importantă organizație din domeniu la nivel european. Membrii EPF dețin și administrează proprietăți imobiliare a căror valoare depășește 1.500 miliarde Euro.

RABO a luat naştere din din dorința de a oferi proprietarilor de spații comerciale din România o voce comună la Bruxelles, acolo unde este conceput şi promovat cadrul de reglementare european din domeniu şi, în acelaşi timp, de a aduce în România cele mai bune soluţii şi practici utilizate pe pieţele dezvoltate.